Bližšie informácie oochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie oochrane osobných údajov užívateľov a návštevníkov webovej stránky a sociálnych sietí spoločnostiVVD – Vinohradnícko vinárske družstvo, so sídlom Branovská cesta 1926, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika, IČO: 36558451, IČ DPH: SK2021791717, Zapísaný v OS Nitra, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10058/N (ďalej ako „VVD“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich VVD spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@eoswine.sk.

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

VVD spracúva osobné údaje užívateľov a návštevníkov webovej stránky a sociálnych sietí na účel:

Vybavenie požiadavky užívateľa a návštevníka prostredníctvom emailu alebo správy

v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa dodania

Remarketing a profilovanie

v rozsahu: IP adresa, správanie sa na internete, osobné preferencie, poloha

Právnym základom spracúvania osobných údajov je výlučne súhlas dotknutej osoby.

Cookies (analytické a štatistické,remarketing)

v rozsahu: správanie sa na internete, osobné preferencie, poloha

Právnym základom spracúvania osobných údajov je výlučne súhlas dotknutej osoby. Viac informácií o súboroch cookies nájdete TU.

Prepojenie sosociálnymi sieťami

rozsah: webová stránka VVD môže obsahovať funkcie prepojenia na sociálne siete Facebook, Facebook, Instagram, Twitter a Google

Prepojenie prevádzkovateľovi prezradí, ktoré z jeho internetových stránok užívateľ navštívil. Ak bol užívateľ počas prezerania webových stránok prevádzkovateľa prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku alebo Google, prevádzkovateľ vie získať informácie o záujmoch užívateľa, t. j. informácie, ku ktorým má prístup cez svoje používateľské účty. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo prevádzkovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Google a o právach a dostupných možnostiach ochrany súkromia v týchto prípadoch sú dostupné na:
http://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Ak chce užívateľ zabrániť sociálnym sieťam Facebook, Google, aby jeho návštevu webových stránok prevádzkovateľa prepojili s jeho používateľským účtom, musí sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na tieto stránky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je výlučne súhlas dotknutej osoby.

Agenda v súvislosti splnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.

3. Ako, kedy a od koho VVD osobné údaje získava?

VVD získava osobné údaje užívateľov a návštevníkov webovej stránky a sociálnych sietí:

  • priamo od dotknutej osoby vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke;
  • nepriamo od kontaktnej osoby, ktorá dopĺňa formulár na webovej stránke v mene dotknutej osoby;
  • nepriamo od poskytovateľov cookies a sociálnych sietí;
  • priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

4. Ako dlho VVD osobné údaje uchováva?

VVD spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne:

  • Formuláre a vybavenie požiadavky – 3 roky;
  • Cookies a sociálne siete – podľa podmienok poskytovateľov;
  • Agenda GDPR – 5 rokov.

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

5. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov VVD sú dostupné TU.