Začiatky vinohradníctva
a vinárstva

Najväčší rozmach vinohradníctva a vinárstva nastal za čias panovania Márie Terézie, ktorá odbremenila vinohradníkov od vysokých daní a poplatkov a pričinila sa aj o zakladanie nových viníc. Následník trónu, jej syn Jozef II., oficiálne uznal Viničný vrch, ktorý je súčasťou obce Dvory nad Žitavou, za miesto vhodné na pestovanie viniča. Na počesť tejto udalosti bola v roku 1760 postavená a následne vysvätená kaplnka sv. Urbana /patróna vinárov/, ktorá sa nachádza na Viničnom vrchu do dnešných dní.

Popri kaplnke sa nachádzala aj ďalšia budova, v ktorej sídlil správca vinohradu s rodinou, ktorý určoval  čas zberu a následne aj strážil vinohrad pred zlodejmi.

Najväčšou slávnosťou v tom období bol deň sv. Urbana /25.máj /, kedy  sa z dediny od kostola začal sprievod  na čele s  kňazom až na Viničný vrch, kde sa konala omša a spolu s veriacimi sa modlili k sv. Urbanovi za dobrú a zdravú úrodu. Táto tradícia sa obnovila v roku 2010 na 250. výročie vysvätenia kaplnky Sv. Urbana. Viničný vrch bol aj obľúbeným miestom na oddych, kde gazdovia radi strávili svoj voľný čas vo svojich hajlochoch, kde si s priateľmi a hosťami pochutnávali na miestnych  špecialitách.

Pohromou vinohradníctva boli roky 19. stor./1886/, kedy skoro všetok vinohrad zničila fyloxéra a následne peronospóra. To bol začiatok úpadku vinohradníctva vo Dvoroch nad Žitavou až do roku 1950, kedy sa s konečnou platnosťou v rámci zakladania roľníckych družstiev vinice vyvlastnili a následne vyorali.

Pohromou vinohradníctva boli roky 19 stor./1886/, kedy skoro všetok vinohrad zničila fyloxéra a následne peronospóra. To bol začiatok úpadku vinohradníctva vo Dvoroch nad Žitavou až do roku 1950, kedy sa s konečnou platnosťou v rámci zakladania roľníckych družstiev vinice vyvlastnili a následne vyorali.

Novodobá história vinárstva ÉÓS wine Dvory

V roku 1972 sa začalo s novou výsadbou viníc cca na 85 hektárov, čo sa postupom rokov stále zväčšovalo. V tom čase- úsek vinohradníctva a vinárstva patrilo pod JRD AURORA /lat. bohyňa rannej zory/. V roku 1985 bola dokončená výstavba moderného pivničného hospodárstva s kapacitou 4000 hektolitrov vína, ktoré sa predávajú pod vlastnou registrovanou značkou ÉÓS /gréc. bohyňa rannej zory/, ktorá vymenila značku AURORA. V tomto období vinárstvo bolo súčasťou Združenia agropodnikateľov družstva. Neskôr v roku 2004 združenie zaniklo, rozdelilo sa na samostatné družstvá, a tak vzniklo Vinohradnícko vinárske družstvo ako samostatná firma, ktorá nastúpila na cestu modernej výroby vysoko kvalitných vín, ktoré si našlo svojich stálych konzumentov. Ochranná značka ÉÓS sa zachovala.

Počas tohto obdobia značnú úlohu hrala vo vývoji vinárstva rodina Tóthovcov. Už v roku 1972 nastúpil do vinohradníctva vo Dvoroch Jozef Tóth starší ako vedúci vinohradník, ktorý dôkladne a odborne naplánoval všetky fázy výsadby a staral sa o vinice. Neskôr jeho syn, Ing. Jozef Tóth nastúpil do vinárstva ako pivničný technológ a postupne sa vypracoval na vedúceho firmy. Vďaka nemu sa vinárstvo v posledných rokoch napredovalo tým správnym smerom a rozvíjalo sa. Investoval do technológie, strojov, obnovenia výsadby, reprezentačných priestorov a vybudoval ubytovaciu časť. Ďalšia generácia sa ešte postupne učí, ale sme si istí, že tradícia vinárstva vo Dvoroch bude zachovaná aj pre nasledujúce generácie.