Momentálne nie je realizovaná žiadna obchodno-verejná súťaž.